Vòi rửa xe thông minh MAGIC hose B09_014

Mã sản phẩm:

98.000₫ 250.000₫

Tên sản phẩm theo chiều dài (FT) Kích thước (m) Màu sắc Trọng lượng(gram) 25 ...

Nhà sản xuất:

 

 

Tên sản phẩm theo chiều dài (FT) Kích thước (m) Màu sắc Trọng lượng(gram)
25 2,5 kéo dài lên 7,5 Màu xanh, xanh lá cây 311
50 5 kéo dài lên 15   437
75 7,5 kéo dài lên 21,5   639
100 10 kéo dài lên 30   839
125 12.5 kéo dài lên 35   1000
150 15 kéo dài lên 45   1200
175 17,5 kéo dài lên 50   1400
200 20 kéo dài lên 60   1600
250 25 kéo dài lên 80   1800
Thông tin thêm

Sản phẩm liên quan