Thiết bị MB Carsoft 7.4 Interface Multiplexed

Mã sản phẩm: A240

1.900.000₫

MB Carsoft 7.4 Multiplexer, MCU kiểm soát giao diện cho Mercedes Benz Carsoft 7.4 BRAND NEW.You có thể đọc / xóa tất cả mã lỗi ;! Đọc thông tin ECU Bạn có thể nhận được thông tin sửa chữa và các tính năng như các dữ liệu và mã hóa! ...

Nhà sản xuất:

MB Carsoft 7.4 Multiplexer, MCU kiểm soát giao diện cho Mercedes Benz Carsoft 7.4 BRAND NEW.You có thể đọc / xóa tất cả mã lỗi ;! Đọc thông tin ECU Bạn có thể nhận được thông tin sửa chữa và các tính năng như các dữ liệu và mã hóa!
 

MCU kiểm soát giao diện cho Mercedes Benz Carsoft 7.4 BRAND NEW.

BẠN CÓ THỂ ĐỌC / xóa tất cả MÃ LỖI !!!! 
ĐỌC THÔNG TIN ECU !!!!

BẠN LẤY THÔNG TIN VÀ TÍNH NĂNG THÍCH DỮ LIỆU TRỰC TIẾP VÀ MÃ HÓA !!!! TỔNG VÀ CHẨN ĐOÁN SINGLE REPAIR - ĐỌC và xóa MÃ LỖI SỐNG DATA (số ECU chỉ) - ECU INFO - REPAIR INFO - BÁO CÁO IN

Động cơ xăng: ENGINE - CÁC LOẠI cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng khác: - ME SỐNG SỐ LIỆU, MÃ HÓA ME, ME THÍCH ỨNG loại xe: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter

Động cơ Diesel: ENGINE - CÁC LOẠI cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng khác: - DATA LIVE, CDI loại Injector Test Vehicle CDI: - W124 / W202 / W140 / W210 / W208 / W203 / W163 / W168 / W220 / G461 / G463 / Vito / V- Loại / Sprinter ABS - ASR - ETS - ESP - Hệ thống phanh cho đến tháng tư năm 2004 Các tính năng khác: - ESP SỐNG SỐ LIỆU, ABS ACTIVATION '95 trở đi các loại xe: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter SBC - NHẠY CẢM Hệ thống phanh KIỂM SOÁT cho đến tháng 4 năm 2004

Tính năng bổ sung: DATA LIVE, DE-ACTIVATION & HOẠT CỦA phanh

Các loại xe: W211 / R230 túi khí - Hệ thống túi khí cho đến tháng tư năm 2004

Các tính năng bổ sung:
ECU MÃ HÓA 
loại xe: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter KI - CỤM INSTRUMENT cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter BAS - Hệ thống phanh HỖ TRỢ cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W202 / W210 / R129 / W140 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter EGS - Hệ thống hộp số cho đến tháng tư năm 2004

Các tính năng bổ sung: - Live DỮ LIỆU THÍCH ỨNG loại xe: -. W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W211 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 KG - keyless Systems GO cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W220 / W215 / R230 ASSYST - DỊCH VỤ Systems INTERVAL cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng khác: - RESET DỊCH VỤ, DỊCH VỤ

TRÌNH

Các loại xe: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter AIRCONDITIONING - Hệ thống Airco cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng khác: - WEBCAM DỮ LIỆU INFO (Hướng dẫn để hiển thị A / C Live Data trưng bày xe)

Các loại xe: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 / Vito / V-Class / Sprinter AIRMATIC - Hệ thống AIR ĐÌNH cho đến tháng tư 2004 Các tính năng khác: - DATA LIVE, ACTIVATION

Các loại xe: - W220 / W215 ABC - ACTIVE Systems BODYCONTROL cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W220 / W215 / R230 PSE - Hệ thống khí nén cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 PTS - Hệ thống PARKTRONIC cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng khác: - DATA WEBCAM

Các loại xe: - Hệ thống ALL HOẠT ĐỘNG cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng bổ sung - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 AAM: - ECU mã hóa

Các loại xe: - Hệ thống HOẠT ĐỘNG EXTENDED cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng bổ sung - W163 EAM: - ECU mã hóa

Các loại xe: - Hệ thống COMMAND cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng bổ sung - W163 D2B: - ECU mã hóa

Các loại xe: - W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 ATA / DAS - Hệ thống CHỐNG TRỘM CẮP ALARM cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 EIS - điện tử Hệ thống đánh lửa cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W124 / W202 / W140 / R129 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 UCP - UPPER KIỂM SOÁT Systems PANEL cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W209 / W203 / W220 / W215 LCP - LOWER KIỂM SOÁT Systems PANEL cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W210 / W208 / R230 OCP - TRÊN Systems CONTROL PANEL cho đến tháng tư năm 2004

Các loại xe: - W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 HRA - XENON Systems ÁNH SÁNG cho đến tháng 4 năm 2004 Các tính năng khác: - DATA LIVE, ACTIVATION

Các loại xe: - W140 / R129 / W210 / W208 / R170 / W209 / W203 / W163 / W168 / W220 / W215 / R230 / G461 / G463 RVS / VD - CHUYỂN ĐỔI TOP Systems cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - R170 / R230 SAM - TÍN HIỆU Systems THU cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 DCM - Hệ thống KIỂM SOÁT CỬA cho đến tháng 4 năm 2004

Các loại xe: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R230 ESA - Hệ thống SEAT ĐIỆN cho đến tháng tư năm 2004

Các loại xe: - W202 / W210 / W208 / W209 / W203 / W220 / W215 / R23 CHO TẤT CẢ CÁC MÔ HÌNH MERCEDES UP TO 2004

Gói chứa:
7.4 MB Carsoft Interface OBD2 
cáp kết nối kết nối MB 38 pin 
cáp MB 3 pin 
cáp Banana 
Extension cáp RS232

 

Thông tin thêm

Sản phẩm liên quan