Socket - Ổ cắm ổ cắm con chip PLCC 20/28 / 32P / 44/52/64 / 84P DIP

Mã sản phẩm: E2022

10.000₫

Nhà sản xuất:

Sản phẩm liên quan