Máy chuẩn đoán Fiat ECU Scan Fiat Diagnostic Scanner

Mã sản phẩm: A285

2.232.500₫ 2.350.000₫

Phần cứng chỉ bó cho phần mềm Fiat ECU Scan, tương thích hoàn toàn với fiateucscan. Không chỉ để bạn có được giao diện phần cứng 2 yêu cầu bảo hiểm phần mềm đầy đủ, nhưng chúng tôi bao gồm các loại cáp chuyển đổi break-out hỗ trợ cụ thể cho túi khí, ABS, Power chỉ đạo và...

Nhà sản xuất:

 

Fiat ECU Scan phần cứng:Phần cứng chỉ bó cho FiatECUScan Software, Hoàn toàn tương thích với fiateucscan. Tất cả các phần cứng cần thiết để sử dụng các sắc Fiat ECU Scan Phần mềm cho Fiat, Alfa Romeo và Lancia xe - để sử dụng với các Shareware bản miễn phí của phần mềm, hoặc nếu bạn đã có một giấy phép bản Full Software. Không chỉ làm bạn có được giao diện phần cứng 2 yêu cầu bảo hiểm Full Software, nhưng chúng tôi bao gồm cáp Adaptor break-out cụ hỗ trợ cho các túi khí, ABS, Power chỉ đạo và CAN Systems, do đó không cần để thay đổi giao diện của bạn. Xin lưu ý bộ này không bao gồm các giấy phép Fiat ECU Scan Software. Nó có thể được sử dụng với phiên bản miễn phí, hoặc giấy phép Phiên bản đầy đủ có sẵn một cách riêng biệt.

 


Điều kiện làm việc:

- FiatECUScan Software (Version miễn phí hoặc cấp phép) - Tương thích xe - Xem hỗ trợ Phương tiện đi lại Danh sách FiatECUScan của - Một máy tính xách tay hoặc máy PC chạy Windows XP, Vista hoặc Windows 7 với một USB Port -. Microsoft .NET Framework Version 2.0 SP1 miễn phí để tải về từ
 

www.microsoft.com

nếu chưa được cài đặt trên máy tính của bạn - CPU 1.5GHz hoặc KỸ THUẬT
 


Lưu ý quan trọng:

. Các loại cáp màu Adaptor chỉ được sử dụng cùng với các phần mềm FiatECUScan, về hỗ trợ nhóm xe Fiat được liệt kê như yêu cầu Them vào Danh sách xe FiatECUScan hỗ trợ 
sử dụng trên hoặc khác với Phương tiện đi lại khác Phần mềm được hỗ trợ và không được gây May Thiệt hại của bạn xe hoặc thiết bị.


Carlist hỗ trợ:

ALFA 145 1.4 TS '98 16V   
Bosch 5.3 ABS KL 1OBDKey 1 A1 
TRW MY 97 túi khí (2F) KL 3OBDKey 3 A2 
TRW MY 97 túi khí (2F-2L) KL 3OBDKey 3 A2 
TRW MY 97 túi khí (2F-2L-S) KL 3OBDKey 3 A2 
TRW MY 97 túi khí (2F-S) 3 A2 3OBDKey KL 
'98 ALFA 145 1.6 TS 16V Bosch Motronic M1.5.5

Thông tin thêm

Sản phẩm liên quan