Máy chẩn đoán chuyên Audi VASS 5054A

Mã sản phẩm: A235

2.450.000₫ 2.500.000₫

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN AUDI, BENLEY, VOLKSWAGEN Đây là thiết bị chẩn đoán các dòng xe của tập đoàn Volkswagen và tất cả các hệ thống xe OBD từ nhà sản xuất khác. Ngoài ra thiết bị này có thể chẩn đoán các dòng xe sau: AUDI,SEAT,SKODA,BENTLY Kết nối qua cỗng USB ...

Nhà sản xuất:

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN AUDI, BENLEY, VOLKSWAGEN

Đây là thiết bị chẩn đoán các dòng xe của tập đoàn Volkswagen và tất cả các hệ thống xe OBD từ nhà sản xuất khác. Ngoài ra thiết bị này có thể chẩn đoán các dòng xe sau: AUDI,SEAT,SKODA,BENTLY

Kết nối qua cỗng USB

Bạn cũng có thể kết nối máy chuẩn đoán lỗi ô tô này với máy tính bằng cách sử dụng cáp USB, sau khi cài đặt hoàn thành , bạn có thể ứng dụng để chẩn đoán.

The following vehicle bus systems are supported:
K line (ISO9141-2)
High-speed CAN (ISO 11898-2)
Low-speed CAN (ISO 11898-3)
J1850 (SAE J1850)

1. CHỨC NĂNG         

 •          Tự động nhận biết model xe, tự động kết nối tất cả các hệ thống hộp điện tử
 •          Đọc và xoá mã lỗi
 •          Hiển thị các thông số hiện hành của xe
 •          Kiểm tra kích hoạt thử hệ thống
 •          Kết nối không dây Bluetooth
 •             …….

2. DÒNG XE HỔ TRỢ

          Xe VOLKSWAGEN, AUDI,SEAT,SKODA,BENTLY

3. HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN:

Bao gồm:

Phần cứng

 • Một thiết bị chuẩn đoán ô tô VAS
 • Một đĩa CD(Basis-VASPS 15.00.01-English)
 • Một đĩa CD(Audi-15-84-English)
 • Một đĩa CD(VW-Marke-15-82-GB-English)
 • Một đĩa CD(Operation CD)
 • Một đĩa CD(Seat-15 English)

Phần mềm

Phần mềm kết nối với thiêt bị chuẩn đoán VAS

Thông tin thêm

Sản phẩm liên quan