Làm chìa khóa BMW AK90

Mã sản phẩm: C105

2.800.000₫ 3.500.000₫

AK90 BMW KEY-PROG là một công cụ an toàn và phù hợp effecitive trọng nhất với hệ thống BMW EWS. Nó tăng EWS2.1 / EWS2.2 / EWS3 / EWS3.3 / EWS4 / EWS4.4 Nó có thể đọc tất cả các thông tin quan trọng EWS từ 1995- năm 2005. Phiên...

Nhà sản xuất:

AK90 BMW KEY-PROG là một công cụ an toàn và phù hợp effecitive trọng nhất với hệ thống BMW EWS. Nó tăng EWS2.1 / EWS2.2 / EWS3 / EWS3.3 / EWS4 / EWS4.4 Nó có thể đọc tất cả các thông tin quan trọng EWS từ 1995- năm 2005.
Phiên bản mới nhất: V3.19
 

 Tất cả BMW AK90 Key Lập trình cho BMW EWS Mô tả:AK90 BMW KEY-PROG Tăng by 1995-2009 Tất cả các BMW EWS đọc các chức năng thông tin chính; Cải thiện số của EWS để tăng tốc độ đọc và ghi sản phẩm an toàn và hiệu quả này, là Key. để phù hợp với các công cụ tốt nhất cho BMW. Chức năng: . 1. bãi Trực tiếp đọc từ MCU liệu nào đánh dấu 1D47J, 2D47J, 0D46J, 2L86D mà không cần gỡ bỏ MCU từ board mạch, bản thân dễ dàng để làm 2. Với sự trợ giúp của phần mềm bạn có thể gia hạn, Khóa hoặc mở khóa phím như Well. 3. chip lập trình Original "EML 10030A" để làm Keys. 4. Xác định các phím cho tất cả EWS và CAS, Đang VIN, Key số này có thể thay đổi số VIN, THỂ thay đổi số dặm trong EWS. Các Cập nhật mới nhất Phiên bản phần mềm là V3.16 cho EWS4.4  EWS2.1 / EWS2.2 / EWS3 / EWS3.3 / EWS4 / EWS4.4 Package Danh sách: 1pc x AK90 chủ 1pc x AK90 10 Pin Cable 1pc x AK90-Chip dữ liệu để đọc SEAT cụ 1pc x AK90 V3.19 Phần mềm CD-ROM cáp 1pc x AK90 USB Truyền thông

Thông tin thêm

Sản phẩm liên quan