IC ( chíp nhớ điện tử ô tô) TSSOP08 24C02,24C04,24C08,24C16-24C32,24C64,24C128,24C256

Mã sản phẩm: E104

30.000₫

Nhà sản xuất:

Sản phẩm liên quan