Chíp vi xử lý motorola MC68HC912DG128A

Mã sản phẩm: E1027

500.000₫

Nhà sản xuất:

Sản phẩm liên quan