Bộ đổi nguồn cắm ổ thuốc lá xe ô tô 12V 1A

Mã sản phẩm: E3016

30.000₫ 60.000₫

Thuốc lá xe chuyển xe nhẹ hơn dây mùa xuân DC 5.5X2.1mm Chiều dài: khoảng 1.2 m Công suất đầu ra: 12V 1A Với ánh sáng

Nhà sản xuất:

Thuốc lá xe chuyển xe nhẹ hơn dây mùa xuân DC 5.5X2.1mm

Chiều dài: khoảng 1.2 m

Công suất đầu ra: 12V 1A

Với ánh sáng

Thông tin thêm

Sản phẩm liên quan