Bồ đồ hàn điện tử cầm tay 9 thứ giá kê mỏ hàn, đồng hồ đo điện, mỏ hàn cắm điện, hút thiếc, nhựa thông, thiếc quận, bộ kẹp inok.

Mã sản phẩm: E204

270.000₫ 500.000₫

Nhà sản xuất:

Sản phẩm liên quan