BMW Scanner 1.4.0

Mã sản phẩm: A213

1.425.000₫ 1.500.000₫

Chức năng: Xác định khung, Model, động cơ, hộp số và Complete set 1. Searching của tất cả các đơn vị và đọc: 1) Dữ liệu Xác định 2) VIN và ADFG 3) Lập trình thông tin (UIF) 4) lỗi (DTC) ...

Nhà sản xuất:

Chức năng:

Xác định khung, Model, động cơ, hộp số và Complete set 1. Searching của tất cả các đơn vị và đọc: 1) Dữ liệu Xác định2) VIN và ADFG 3) Lập trình thông tin (UIF) 4) lỗi (DTC) 2. Đọc và tiết kiệm trong các tập tin: 1) Chương trình Memory 2) EEPROM 3) Dữ liệu Mã hóa 4) lượng DTCs và DTCs Shadow-Memory 5) Live Data 6) Lập trình thông tin (User Info Fields) 3. Sao chép ZCS (IKE - EWS) và FA (IKE - LCM) Mã hóa và các chức năng khác trong các đơn vị khác nhau 4. "Unlocked" chức năng để hiển thị khả năng của Full Version 1) Mô tả DTCs trong DME MS43.0, EWS3, SRS MRS4 2) DTCs Xoá trong cùng đơn vị 3) EWS-DME đang Synchronization trong DME MS43.0 4) dữ liệu Live in DME MS43.0, EWS3, SRS MRS2 và MRS4 5) Tình trạng của Tất cả các phím trong EWS3 6) Mã hóa dữ liệu Giải thích EWS3 7) Thiết bị Correction trong SRS MRS4 Package Bao gồm: 1pc x BMW SCANNER 1.4 0,0 đơn vị chính Cable 1pc x USB 1pc x CD driver

Mới nhất 1.4.0 BMW Scanner cho E38 E39 E46 E53 E83 E85 BMW kiểm tra đường dây

 

1_zps57b11398.jpg

66_zps345e0ee2.jpg

 
333_zpsa21c4f09.jpg
 
 
4_zpsd41ba14a.jpg
 
3_zps99a8465f.jpg
 
333_zpsa21c4f09.jpg
 

 

Thông tin thêm

Sản phẩm liên quan

0936886259 zalo chat